Speakaboo release

Samen met Kentalis hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een applicatie om jonge kinderen uit een meertalige omgeving te testen op taalstoornis. De applicatie maakt het mogelijk om kinderen te testen in zowel het Nederlands als in een reeks van veel voorkomende talen onder Nederlandse immigranten. De applicatie wordt op dit moment getest door therapeuten en zal eind dit jaar voor logopedisten beschikbaar gemaakt worden. 

Meer weten? Kijk op speakaboo.io

Harold de Groot